NTD là nhà thầu chuyên nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật Điện, điện Lạnh, mạng máy tính, trung tâm dữ liệu, điều khiển tự động, viễn thông, an ninh và phòng cháy chữa cháy.

NTD rất thành công trong việc cung cấp các hệ thống điện, điện lạnh, mạng máy tính, hệ thống an ninh và thiết bị viễn thông tin học cao cấp.

Sau khi thành lập, NTD đã thể hiện được tính chuyên nghiệp và uy tín khi đảm nhiệm các dự án cho các công trình hiện đại, chất lượng cao của khách hàng trong nước và quốc tế thuộc nhiều lĩnh vực: công nghiệp, thương mại, dân dụng.