Lập kế hoạch bảo dưỡng ngăn ngừa sự cố hàng tháng, quý, năm.
Hướng dẫn Bảo trì tổng quát hệ thống M&E.
Xác định hư hỏng và sửa chữa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *